เทคโนโลยี QR Code

QR Code

เทคโนโลยี QR Code นั้นถูกประยุกต์ใช้ในหลากหลาายงาน ท่านใด้ที่อ่านหรือรับทราบข้อมูลมาแล้วคงจะพอจับประเด็นกันได้แล้วนะครับว่า QR Code นั้นคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ส่วนในบทความนี้จะมาเขียนเรื่อง QR Code มีกี่ประเภท เราจะค่อยๆ อธิบายแบบทีละประเด็นของแต่ละประเภท ความแตกต่างและความสามารถของละ QR Code กันครับผม
QR Code

เราจะอ้างอิงจากเว็บไซต์
www.technotoday.net ว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง มีทำอะไรได้บ้าง โดยประเภทของ QR Code นั้นมีทั้งหมด 5 ประเภทหลักครับ มีชื่อเรียกแต่ละประเภทตามนี้ คือ QR Code Model 1 and Model 2, Micro QR Code , IQR Code, SQRC และ Frame QR ครับ

เริ่มตัวที่หนึ่งกันนะครับอันแรกมีชื่อว่า QR Code Model 1 เป็น QR Code แบบดั้งเดิมแล้วมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา QR Code ทั้งหมด มีขนาด 73 * 73 โมดูล มีความสามารถบรรจุข้อมูลได้ถึง หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด ตัว และอีกแบบ คือ Model 2 เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนามาจาก Model 1 มีความสามารถบรรจุข้อมูลได้ถึง 7089 ตัวอักษร ในปัจจุบัน  Model 2 เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและสามารถพบเห็นได้ทั่วไปครับ
QR Code

QR Code
แบบที่สอง คือ Micro QR Code เป็น QR Code ที่มีขนาดเล็กกว่าแบบแรกมากเพราะแสดงผลบางจุดตรวจตำแหน่ง (position detection pattern) เพียงตำแหน่งเดียว ขนาดใหญ่ที่สุดของแบบที่สองนี้ คือ M4 (17 * 17 โมดูล) บรรจุข้อมูลได้ 35 ตัวเลข

แบบที่สาม คือ IQR Code เป็น QR Code ที่มีขนาดเล็กกว่าแบบดั้งเดิมมากและพิมพ์ออกมาเป็นแนวนอน (rectangular code) สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ถ้าจัดเก็บข้อมูลในปริมาณที่เท่ากันจะประหยัดพื้นที่ในการแสดงผลได้ถึง สามสิบ เปอร์เซ็นต์ เก็บข้อมูลได้ถึง สี่หมื่นตัวอักษร

ส่วน QR Code ในแบบที่ 4 คือ SQRC เป็น QR Code ที่มีคุณลักษะเหมือนกับ QR Code Model 1 and Model 2 ทุกประการ แต่มีความเพิ่มเติม คือ สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้

และแบบสุดท้ายมีชื่อว่า Frame QR (เฟรมคิวอา) เป็น QR Code ที่สามารถนำรูปภาพ กราฟิกมาติกบริเวณตรงกลางของ QR Code ได้ ส่วนใหญ่ในงานประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ นิทรรศการ เพื่อให้สะดุดตาผู้เข้าชม โดยการนำภาพมาติดจะไม่ส่งผลกระทบกับการอ่านข้อมูลบน QR Code เลยครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *