ตั้งชื่อลูก ตามตำราโบราณ

ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูกตามตำราโบราณ
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูก เป็นเรื่องที่พ่อและแม่ให้ความสนใจทีเดียว หากชื่อที่มาเรียกแทนลูกนั้น เป็นชื่อที่ใช้เรียกตลอด โดยมีความเชื่อว่าหากมีความหมายดี ก็จะเป็นสิริมงคลต่อลูกน้อย เลี้ยงดูง่าย ไม่งอแง ในการตั้งชื่อลูก มีทั้งตั้งตามความหมายดี ตั้งตามวันเกิด ตั้งตามความชอบของพ่อแม่ ตามชื่อพ่อแม่ ตั้งตามยุคสมัย หรือตามความเชื่อ โดยการตั้งชื่อลูกนั้นสามารถศึกษาได้จากหลักการตั้งชื่อมงคล ซึ่งมักใช้หลักทักษาปกรณ์ คือ ใช้อักษรในวรรค บริวาร , อายุ , เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ หรือมนตรี และยกเว้นอักษร วรรคกาลกิณี และส่วนใหญ่ยังคงมักใช้วรรคเดช วรรคศรี และวรรคมนตรีอยู่

หลักการตั้งชื่อลูกชายตามหลักทักษาปกรณ์ นิยมใช้อักษรในวรรคเดช หรือวรรคมนตรีมานำหน้าชื่อเพศชาย และชื่อลูกสาว ใช้อักษรในวรรคศรี หรือวรรคมนตรีมานำหน้าชื่อเพศหญิง และห้ามนำ เอาอักษรในวรรคกาลกิณีมาใช้ในการตั้งชื่อ ดังนี้

เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
เด็กที่เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้อักษร อ และสระทั้งหมด
เด็กที่เกิดวันอังคาร ห้ามใช้อักษร ก ข ค ฆ ง
เด็กที่เกิดวันพุธกลางวัน ห้ามใช้อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้อักษร ด ต ถ ท ธ น
เด็กที่เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้อักษร ย ร ล ว
เด็กที่เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เด็กที่เกิดวันราหูหรือพุธกลางคืน ห้ามใช้อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ตั้งชื่อลูก

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการตั้งชื่อลูก
1.ใช้ชื่อที่สะกดไม่ยาก และไม่ยาวเกินไป เพราะจะมีผลกับเด็กเวลาใช้ในการเรียกชื่อหรือเขียนชื่อ
2.ชื่อที่ตั้งต้องไม่ซ้ำหรือตั้งใจให้ตรงกับพระปรมาภิไธย, พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
3.อย่าใช้ชื่อที่โบราณมาก และไม่ควรตั้งชื่อที่ซ้ำกันเยอะๆ
4.ชื่อที่ตั้งต้องไม่เป็นคำหยาบคาย คำที่มีความหมายที่ส่อไปทางลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสม
ตั้งชื่อลูก

ทั้งนี้หลักการตั้งชื่อเป็นเพียงแค่หลักการเท่านั้น ไม่ได้เป็นข้อจำกัดผูกมัด หรือกฏเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องตั้งชื่อแบบนี้ อย่างนี้เท่านั้น คุณพ่อคุณแม่ ควรเลือกหา ชื่อที่เหมาะสมให้กับลูกของเราเอง เพราะชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ เป็นมงคลกับลูกมากที่สุดแล้วครับ

การตั้งชื่อลูกนั้น เป็นศาสตร์และศิลป์ของทางฝั่งตะวันออก ในแถบเอเชีย ในแถบยุโรปนั้นจะให้ความสำคัญกับบุคคล หรือตั้งเพื่อให้เกียรติตามบรรพบุรุษ มากกว่าต้องการให้เกิดศิริมงคลแต่อย่างใด ไม่ว่าจะศาสตร์ตะวันออก หรือ ตะวันตก ก็ไม่มีข้อใดผิดข้อใดถูก ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ จะสะดวกอย่างไรมากกว่า

ขอบคุณที่มาข้อมูล www.daddydat.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *